הגשת בקשה להתאמות מיוחדות לבחינות

יש להיכנס למערכת המידע אורביט

תחת פניות מנהליות לבחור הגשת בקשה

תחת קטגוריה לבחור התאמות בחינה

למלא את הטופס ולצרף אישורים נדרשים

שינוי אחרון: 29/09/2020, 11:03