• מבוא

החוג לניהול ארגוני שרותהחוג ע"ש דן לעיצוב תעשייתי